Мітки: zsh

Зві­сно, кла­си­кою жан­ру вва­жа­є­ться bash, але хто я такий, що про­сто ста­ви­ти й вико­ри­сто­ву­ва­ти те, що вико­ри­сто­вує біль­шість наро­ду :)?

Дуже дов­го я сидів на zsh, і не можу про ньо­го нічо­го ска­за­ти пога­но­го — нав­па­ки, дуже зру­чна й поту­жна шту­ка.

Але кіль­ка міся­ців тому я від­крив для себе fish із його кольо­ро­вою під­сві­ткою команд і зру­чною істо­рі­єю, і тепер вико­ри­сто­вую його. Не знаю, чи надов­го це, але при­найм­ні *поки* зру­чно.

Мітки: , , , , ,