Мітки: virtualbox

Оскіль­ки кля­тий Оракл пола­мав гіл­ку 4.3, при­чо­му так, що кори­сту­ва­ти­ся нею тепер зов­сім ніяк (пишуть, зві­сно, що в 4.3.4 про­бле­ми з вір­ту­а­лі­за­ці­єю на ядрах PREEMPT виправ­ле­но, але вже пізно), тому я вирі­шив для себе кори­сту­ва­ти­ся гото­вим ріше­н­ням у вигля­ді QEMU.
Read More »

Мітки: , , , , , ,

Оракл, кур­во, я тебе нена­ви­джу. Наві­що було в гіл­ці 4.3.x лама­ти все під­ряд?

20131102140057

20131102142031

Так було в 4.3.0. У 4.3.2 біль­шою части­ною це пофі­кси­ли, але в хоста є ще шан­си випа­сти в пані­ку, якщо вір­ту­ал­ку за XP роз­гор­ну­ти на весь екран. Ох і пере­пи­са­ли…

Мітки: ,