Мітки: upl

Випу­стив нову вер­сію Ліцен­зії UPL — 3.2. Дяку­ю­чи Арте­му Фур­сен­ко (flywheel), дода­ний пункт про від­по­від­аль­ність (тоб­то, її від­су­тність :)). Диви­ти­ся тут.

Мітки: ,

Нова тема вста­нов­ле­на і лока­лі­за­ція сай­ту вико­на­на. Плюс до того викла­дую Universal Program Licence 3.0 (чер­не­тка) для публі­чно­го обго­во­ре­н­ня. Ось тут: http://natalenko.name/myfiles/upl.txt.

Мітки: