Мітки: unix

Мій про­стень­кий .vimrc тут.

Мітки: , , ,

Я б ніко­ли не поду­мав, що китай­ськи­ми пали­чка­ми можна копа­ти тран­шеї, але все ж… Дано: роз­діл HFS+, на яко­му є ката­лог із кіль­ко­ма міль­йо­на­ми (чи мільяр­да­ми) фай­лів. Якщо зай­ти в цей ката­лог, OS X не дає навіть вико­на­ти в ньо­му ls. Коман­да find також мов­чить. …

Про збо­че­н­ня Read More »

Мітки: ,

[pf@eternity]:[~][0]% telnet x.y.z Trying a.b.c.d… Connected to x.y.z. Escape character is '^]'. 2.11 BSD UNIX (x.y.z) login: pfactum Password: 2.11 BSD UNIX on MicroPDP-11/83 — x.y.z 01-JUL-2012: 14:20:28 : Frantically trying to get talk(1) to work If anyone has some …

PDP-11 Read More »

Мітки: , ,