Мітки: unix

Мій про­стень­кий .vimrc тут.

Мітки: , , ,

Я б ніко­ли не поду­мав, що китай­ськи­ми пали­чка­ми можна копа­ти тран­шеї, але все ж…

Дано: роз­діл HFS+, на яко­му є ката­лог із кіль­ко­ма міль­йо­на­ми (чи мільяр­да­ми) фай­лів. Якщо зай­ти в цей ката­лог, OS X не дає навіть вико­на­ти в ньо­му ls. Коман­да find також мов­чить. rm ‑rf висить. Як бути?

Внє­за­пно.

mkdir empty_dir
rsync -av --delete empty_dir/ dir_with_billion_of_files/

Кру­то?

Мітки: ,

[pf@eternity]:[~][0]% telnet x.y.z
Trying a.b.c.d...
Connected to x.y.z.
Escape character is '^]'.

2.11 BSD UNIX (x.y.z)

login: pfactum
Password:
2.11 BSD UNIX on MicroPDP-11/83 — x.y.z

01-JUL-2012:
14:20:28 : Frantically trying to get talk(1) to work
If anyone has some idea why yoda doesn't resolve
using /etc/hosts, gimme a holler via mail!
11:00:00 : We're live!

$ uname ‑a
2.11BSD x.y.z 2.11BSD 2.11 BSD UNIX #1: Fri Jun 9 19:11:38 MET DST root@1995:/usr/src/sys/YODA PDP11

ІМХО, це мега­кру­то.

Мітки: , ,