Мітки: ubuntu

Єди­ний пра­виль­ний ману­ал із настро­ю­ва­н­ня munin на Убун­ті 13.04 з nginx'ом і плю­шка­ми cgi тут. Роз­ро­бни­ки munin'а запа­ри­ли лама­ти пове­дін­ку сво­го чуда.

Мітки: , , , ,

Про­сто щоб не забу­ти: CONCURRENCY_LEVEL=4 make-kpkg –rootcmd fakeroot –initrd kernel_image kernel_headersCONCURRENCY_LEVEL=4 make-kpkg –rootcmd fakeroot –initrd kernel_image kernel_headers

Мітки: , ,