Мітки: systemd-networkd

Сьо­го­дні я вам роз­ка­жу коро­тку казо­чку про systemd-networkd.

TL;DR: усе пра­цює, але є нюан­си, осо­бли­во в скла­дних кон­фі­гу­ра­ці­ях, тому кра­ще поки вико­ри­сто­ву­ва­ти дистри­бу­тив­ні кон­фі­гу­рял­ки мере­жі.
Read More »

Мітки: , ,