Мітки: spamassassin

Тим, хто кори­сту­є­ться spamassassin для філь­тру­ва­н­ня спа­му (хоча я от пла­ную пере­пов­за­ти на dspam поти­хень­ку), зна­до­би­ться такий скрипт для авто­ма­ти­чно­го навча­н­ня: #!/usr/bin/env bash IFS=$'\n' spooldir="/var/spool/virtual" domains=`ls ‑1 $spooldir` for domain in $domains do users=`ls ‑1 $spooldir/$domain` for user in $users do …

spamassassin Read More »

Мітки: , ,