Мітки: pf-kernel

Having my brand new hand-crafted home router (Athlon 5150-based, does routing and keeps several remote GUI apps, 3.16 kernel series), I've decided to replace stock Ubuntu 14.04 kernel with pf-kernel and to find out how this can change CPU munin …

Towards CPU schedulers comparison Read More »

Мітки: ,

Через дибіл­ку­ва­тість із сор­ту­ва­н­ням число­вих вер­сій арчев­ський repo-add вва­жає, що 3.9 нові­ше за 3.10. Ліку­є­ться це так: repo-add pf-repo.db.tar.gz `find . ‑name "*.pkg.tar.xz" | sort ‑V`repo-add pf-repo.db.tar.gz `find . ‑name "*.pkg.tar.xz" | sort ‑V` З деб-паке­­та­­ми все про­сті­ше: dpkg-scanpackages ‑m …

Кори­сні речі Read More »

Мітки: , , ,

Під­твер­див кіль­ка днів тому ціка­ве опи­ту­ва­н­ня на ЛОРі. Вияв­ля­є­ться, понад 30 людей вико­ри­сто­ву­ють мій патчсет, і це ж тіль­ки з‑поміж кори­сту­ва­чів сай­ту. Мені при­єм­но.

Мітки: , ,