Мітки: ntp

Уга­дай­те момент онов­ле­н­ня з ядра 3.5 на 3.8.

Мітки: , , ,

Один із під­кон­троль­них мені сер­ве­рів — реаль­на залі­зя­ка, на якій нала­што­ва­но NTP. Мені як інже­не­ру теле­ко­му­ні­ка­цій, який про­слу­хав курс про син­хро­ні­за­цію, ціка­во спо­сте­рі­га­ти за таки­ми от гра­фі­ка­ми. Пока­зни­ки з часом май­же набли­жа­ю­ться до іде­аль­них. Це від­бу­ва­є­ться тому, що сер­вер за цей …

Мере­же­ва син­хро­ні­за­ція і роз­по­всю­дже­н­ня часу Read More »

Мітки: , , , ,