Мітки: highload

У попе­ре­дньо­му запи­сі я роз­по­вів про основ­ні кон­це­пції, які ми вико­ри­сто­ву­є­мо для балан­су­ва­н­ня DNS-запи­тів від клі­єн­тів. Тепер давай­те поди­ви­мо­ся, що змі­ни­ло­ся за чоти­ри міся­ці.
Read More »

Мітки: , , , , ,

Як я й обі­цяв, ми випу­сти­ли в opensource балан­су­валь­ник клі­єнт­ських DNS-запи­тів по UDP. Код можна бра­ти тут, під катом тро­хи техні­чних дета­лей.

TL;DR: epoll, SO_REUSEPORT, ldns, pthreads, CRC64+hashtable.
Read More »

Мітки: , , ,