Мітки: grasshopper

Це так кру­то, що я про­сто не можу.

Мітки: , ,

Я ува­жно слід­кую за тим, що роби­ться зараз у галу­зі раке­то­бу­ду­ва­н­ня, і ота­кі от відео мене дуже силь­но нади­ха­ють: Спо­ді­ва­ю­ся, ця шту­ка вико­ри­сто­ву­ва­ти­ме­ться в реаль­них польо­тах дуже ско­ро. Якщо хтось не знав про SpaceX, реко­мен­дую під­пи­са­ти­ся на їх канал.

Мітки: , ,