Yet another тест від мене.

Тестувався час, який затрачується на обчислення перших 30 тисяч членів послідовності A000005 моєю багатопоточною програмкою. Тест написано так, щоб він створював послідовно від 1 до 20 потоків, на кожній ітерації обчислював оті 30 тисяч п’ять разів, а потім усереднював час на поточну ітерацію.

Як бачимо, з BFS рахує набагато швидше. А ще цікаво, що з BFS варто використовувати парну кількість потоків, бо непарний потік (у мене два ядра на проці без гіпертрейдинга) він постійно ганяє з ядра на ядро, і так, мабуть, вносить затримку в обчислення. У CFS із балансуванням навантаження все набагато гірше, тому графік не завжди йде «пилкою».