Мітки: bash

Зві­сно, кла­си­кою жан­ру вва­жа­є­ться bash, але хто я такий, що про­сто ста­ви­ти й вико­ри­сто­ву­ва­ти те, що вико­ри­сто­вує біль­шість наро­ду :)? Дуже дов­го я сидів на zsh, і не можу про ньо­го нічо­го ска­за­ти пога­но­го — нав­па­ки, дуже зру­чна й поту­жна шту­ка. Але кіль­ка міся­ців тому

Мітки: , , , , ,

Через дибіл­ку­ва­тість із сор­ту­ва­н­ням число­вих вер­сій арчев­ський repo-add вва­жає, що 3.9 нові­ше за 3.10. Ліку­є­ться це так: repo-add pf-repo.db.tar.gz `find . ‑name "*.pkg.tar.xz" | sort ‑V`repo-add pf-repo.db.tar.gz `find . ‑name "*.pkg.tar.xz" | sort ‑V` З деб-паке­­та­­ми все про­сті­ше: dpkg-scanpackages ‑m

Мітки: , , ,
Top