Мітки: a000005

Про­цес обчи­сле­н­ня послі­дов­но­сті A000005 три­ває.

[pfactum@snow]:[~][130]% tail npt.seq
40907806 8
40907807 4
40907808 96
40907809 8
40907810 32
40907811 8
40907812 24
40907813 8
40907814 16
40907815 8
[pfactum@snow]:[~][0]% ./analyze
fsize: 460003035
Last: f(40907815)=8
Max: f(36756720)=640
Avg.: 17.6812647412236501
Avg. step: 0.0000001955616549
Avg. abs. step: 20.7967778772833505

Най­біль­шу кіль­кість діль­ни­ків з обчи­сле­ної послі­дов­но­сті має число 36756720 — аж 640.

Мітки: ,