Мітки: інтернет

Учо­ра про­вів собі на квар­ти­ру інет. Перед тим, як лане­тів­ський мон­та­жник кинув мені їхній кабель, я зняв ста­рий, від Білін­ка. І от що поба­чив:

Білінк

Кру­то Білінк під­клю­чає сво­їх кори­сту­ва­чів.

Мітки: ,

Ace&Base. Тепер в іне­ті сиджу через неї, поки на Білай­ні не дове­дуть до ума.

Мітки:

Остан­нім часом наві­ки хрі­но­вий. Через Білайн. Оце думаю-думаю, та й піду куплю пакет Діджу­са зав­тра. Бо ста­рий накрив­ся.

Мітки: