Мітки: ідіоти

При­свя­чу­є­ться тим, хто поза-поза­­ми­­ну­­лої і цієї субо­ти зава­жав мені слу­ха­ти кла­си­ку, не в тему апло­ду­ю­чи між части­на­ми одно­го тво­ру.

Мітки: , ,

Іно­ді (ну ОК, дово­лі часто, насправ­ді) я думаю, що чисти­ти тре­ба не тіль­ки уря­до­ві стру­кту­ри, але ще й засо­би масо­вої інфор­ма­ції. При­чо­му, роби­ти це так, як зараз роблять із ДАІ — ану­лю­ва­ти всім акре­ди­та­цію, забо­ро­ни­ти займа­ти­ся жур­на­ліст­ською діяль­ні­стю і дати доро­гу… хм, а кому ж дава­ти …

Про ЗМІ Read More »

Мітки:

Тиць. Не чіпай­те Ком­со­мольськ, вирод­ки!

Мітки:

Звід­си. "Иосиф Давыдо­вич, Вале­рий Федо­ро­вич, мы с вами. Если они все Шар­ли, то мы с вами все Кобзо­ны и мы с вами все Рашки­ны", — отме­тил Нико­нов. Нага­даю, хто не в кур­сі, що ще в дале­ко­му 1988-му році було ска­за­но: Бесе­ды на сон­ных кухнях, Тан­цы на …

Рок-н-ролл Read More »

Мітки:

Жесть. Явка на вибо­рах мера Москви скла­ла тро­хи біль­ше за 32%. ОК, тре­ти­на. Поло­ви­на з тих, хто при­йшов, про­го­ло­су­ва­ли за Собя­ні­на. Так це що, вихо­дить, що мера вибра­ли голо­са­ми 16% жите­лів?

Мітки:

Читаю сьо­го­дні на укра­їн­сько­му РБК: "Аль-Кайє­­да" від­хре­сти­ла­ся від тера­ктів у Ліва­ні, зви­ну­ва­тив­ши шиї­тів Не дійшло? Чита­є­мо ще раз: "Аль-Кайє­­да" від­хре­сти­ла­ся І ще раз: "Аль-Кайє­­да" від­хре­сти­ла­ся Кому ще не дійшло?

Мітки:

Сьо­го­дні у 18-му тро­лей­бу­сі спо­сте­рі­гав чер­го­ву пере­пал­ку між жіно­чка­ми, які вчи­ня­ли кон­троль на лінії, та яко­юсь наглою паса­жир­кою. Суть навіть не в кон­флі­кті, а в тому, що хтось із паса­жи­рів узяв­ся зні­ма­ти це дій­ство на каме­ру, а одна з кон­тро­ле­рок нама­га­ла­ся вихо­пи­ти теле­фон пря­мо з рук …

Мобі­ло­гра­фія Read More »

Мітки: ,

Учо­ра моє натхне­н­ня зно­ву пове­ло мене на зібра­н­ня люби­те­лів настіль­них ігор у ПХ на Кон­тра­кто­вій. Цьо­го разу було дофі­га наро­ду, і в кім­на­ті для дітей було душно, осо­бли­во під кінець. Тим не мен­ше, спо­ча­тку гра­ли в якісь мозго­ви­но­ся­щі хре­­сти­­ки-нули­­ки дерев’яними куби­ка­ми з пере­ста­нов­ка­ми, а потім, …

Зно­ву настол­ки Read More »

Мітки: , ,

Про­слу­хав под­каст Кабі.нету з Любою Яким­чук. Жах. Вида­ва­ти гра­фо­ман­ство за футу­ризм — то тре­ба вмі­ти. Вида­ва­ти висо­ке за попсу — то тре­ба ТАК «вчи­ти­ся» спри­йма­ти. З таки­ми тем­па­ми… чорт… вона зустрі­ча­ла­ся зі шко­ля­ра­ми… гра­фо­ма­нів тре спир­ту­ва­ти. Ізо­лю­ва­ти від суспіль­ства, лишив­ши декіль­ка …

Суч. укр. літ. Read More »

Мітки: , ,

Нена­ви­джу це «свя­то» хоча б через те, що люди ста­ра­ю­ться зро­би­ти якусь гидо­ту. Окре­мий при­віт Фар­ка­л­лє­ру і його дитин­ству, яке загра­ло самі_знаєте_де.

Мітки: