Мітки: євромайдан

7‑го числа ходив роби­ти тра­ди­цій­ні фото­гра­фії після­но­во­рі­чно­го Май­да­ну Неза­ле­жно­сті. Усі вони досту­пні в окре­мо­му аль­бо­мі, а під катом — неве­ли­кий репор­таж.

Мітки: , , , ,

Я тут рід­ко пишу про полі­ти­ку, та й уза­га­лі, нама­га­ю­ся не писа­ти про неї, але. Опо­зи­ція може вису­ну­ти єди­но­го кан­ди­да­та вже у пер­шо­му турі вибо­рів Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни. Про це заявив лідер фра­кції "Удар" Віта­лій Кли­чко в ефі­рі про­гра­ми "Шустер LIVE". "Є впев­не­ність в тому, …

Коро­тко про Євро* Read More »

Мітки: