Мітки: чистки

Зі свя­том Пере­мо­ги, доро­гі това­ри­ші! Сьо­го­дні встав ранень­ко, побрив­ся і при пара­ді (піджак, брю­ки і гал­стук) пішов до шко­ли, аби з ними коло­ною йти в центр. Там же вли­ли­ся в іншу коло­ну, а так дійшли і до вічно­го вогню, і потім назад, до брат­ської моги­ли. Зро­бив бага­то фоток. …

День деся­тий, День Пере­мо­ги Read More »

Мітки: , ,

При­брав із ноу­та купу ісо­шок, які займа­ли бага­то місця, але були лише коле­кцій­ни­ми і ніяко­го змі­сто­во­го наван­та­же­н­ня не несли. Тепер є біль­ше місця для музи­ки.

Мітки:

Ще й як горять! Пере­ко­ну­ю­ся у цьо­му дру­гий раз у жит­ті. Дру­гий раз вла­што­вую чис­тку твор­чо­сті. Щоправ­да, вона не така мас­шта­бна, як пер­шо­го разу (200–300 руко­пи­сних листів), але десь близь­ко 15 тво­рів потра­пи­ли «під ніж». Виба­чай­те, таке жит­тя.

Мітки: ,