Мітки: чехія

У захі­дній части­ні Брна є ліс:

Мітки: , ,

Є тут у зоні дося­жно­сті трам­вая ота­ка шту­ка:

Мітки: , , ,

Поба­чи­ти чер­во­ні дахи і помер­ти. Mission completed. Фото­гра­фу­вав на короб­ку з‑під сір­ни­ків. Це під зам­ком: Сам замок у лівій тре­ти­ні фото­гра­фії на лінії гори­зон­ту: Але пора пере­ста­ва­ти від­чу­ва­ти себе тури­стом :).

Мітки: , ,

Про­сті речі роблять жит­тя різно­ко­льо­ро­ві­шим.

Мітки: , ,

Зда­є­ться, вийшло живо­пи­сно. Царь-пушка нер­во­во палить капці.

Мітки: