Мітки: час

Став­ле­н­ня до віль­но­го часу дуже вда­ло зібрав доку­пи один ціка­вий бло­гер. Чита­ти тут. А сама замі­тка йде в іде­о­ло­гію.

Мітки: ,

Hetzner при­слав мені ота­ке: During the night of 30.06.2012 to 01.07.2012 our internal monitoring systems registered an increase in the level of IT power usage by approximately one megawatt. The reason for this huge surge is the additional switched leap …

Leap Second — 3 Read More »

Мітки: , ,

Один із під­кон­троль­них мені сер­ве­рів — реаль­на залі­зя­ка, на якій нала­што­ва­но NTP. Мені як інже­не­ру теле­ко­му­ні­ка­цій, який про­слу­хав курс про син­хро­ні­за­цію, ціка­во спо­сте­рі­га­ти за таки­ми от гра­фі­ка­ми. Пока­зни­ки з часом май­же набли­жа­ю­ться до іде­аль­них. Це від­бу­ва­є­ться тому, що сер­вер за цей …

Мере­же­ва син­хро­ні­за­ція і роз­по­всю­дже­н­ня часу Read More »

Мітки: , , , ,

Пре­чу­до­ві наслід­ки дода­ної секун­ди на моє­му основ­но­му сер­ва­ку (mariadb при цьо­му жер­ла 100% про­це­сор­но­го часу):

Мітки: ,

Jul 1 02:59:59 snow kernel: [1417256.604338] Clock: inserting leap second 23:59:60 UTC Рід­ко коли на таке натра­пляю, але от якраз це ста­ло­ся. У хви­ли­ні була 61 секун­да.

Мітки: ,