Мітки: ці пакетні мережі

Дав­но я так не грав­ся. Дано: PBX з одним інтер­фей­сом і дво­ма біли­ми IP-адре­­са­­ми на ньо­му: 10.0.0.1 як primary і 10.0.0.2 як secondary (сірі адре­си я взяв для при­кла­ду); SIP-про­­вай­дер, який дає два різні тран­ки на дві різні IP-адре­­си PBX із дво­ма різни­ми облі­ко­ви­ми запи­са­ми, …

Мере­же­ві збо­че­н­ня Read More »

Мітки: , ,

Якщо ваш сер­ва­чок з Асте­рі­ском сидить за ліну­ксо­вим NAT'ом, а на само­му мар­шру­ти­за­то­рі тре­ба пере­клю­ча­ти­ся між основ­ним кана­лом і резерв­ним (з різни­ми зов­ні­шні­ми IP-адре­­са­­ми), не забудь­те дава­ти коман­ду sudo conntrack ‑Fsudo conntrack ‑F щоб кля­тий Асте­ріск не пові­сив SIP-тра­н­ки з напи­сом «Request sent».

Мітки: , ,