Мітки: цензура

Жив собі хло­пчик в гур­то­жи­тку і ніко­го не чіпав. І в гур­то­жи­тку час від часу про­па­да­ла гаря­ча вода. Хло­пчик з ціка­во­сті спи­тав у гру­пі новин сво­го уні­вер­си­те­ту про те, чому так. За кіль­ка днів хло­пчи­ка викли­ка­ла до себе заві­ду­ю­ча і попу­ляр­но поясни­ла, що тре­ба писа­ти, а що …

Цен­зу­ра про­цві­тає Read More »

Мітки: , ,