Мітки: хитрощі

Зна­до­би­ло­ся тут вида­ли­ти том GlusterFS, але без того, щоб гро­хну­ти фізи­чно брік. Тре­ба було про­сто звіль­ни­ти на ньо­му місце. На томі жило кіль­ка міль­йо­нів дрі­бних фай­лів, тер­мі­ни піджи­ма­ли, ріше­н­ня «в лоб не було». У чому загво­зд­ка: GlusterFS на брі­ку орга­ні­зо­вує …

Зачис­тка GlusterFS Read More »

Мітки: ,

Так ми чека­є­мо на фай­ли: 1 2 3 4 #!/bin/bash sudo hciconfig hci0 piscan sdptool add –channel=10 OPUSH obexftpd ‑b ‑v#!/bin/bash sudo hciconfig hci0 piscan sdptool add –channel=10 OPUSH obexftpd ‑b ‑v А так ми їх від­прав­ля­є­мо: 1 2 3 …

bluetooth+console==love Read More »

Мітки: , ,