Мітки: фільми

Про­ди­вив­ся цей фільм. Зго­ден з усі­ма факта­ми, але з їх обґрун­ту­ва­н­ням – ні, від­сто­юю мате­рі­а­лі­сти­чні поясне­н­ня. Диви­ти­ся всім.

Мітки: , ,

Наре­шті поди­вив­ся цей фільм від поча­тку до кін­ця. Ціль? Яка ще ціль, якщо суспіль­ство позбав­ле­не кольо­ро­вої дифе­рен­ці­а­ції шта­нів? Ку. P. S. Реко­мен­дую всім.

Мітки:
Top