Мітки: французька весна

Учо­ра на Євро­пей­ській пло­щі від­кри­ли Фран­цузь­ку весну. Це таке собі сві­тло­ве шоу на Укра­їн­сько­му домі по типу того, як було мину­ло­го року на дзві­ни­ці на Софій­ській пло­щі. Цьо­го разу авто­ри так само дуже вда­ло обі­гра­ли архі­те­ктур­ні осо­бли­во­сті сірої й похму­рої будів­лі, …

Про від­кри­т­тя Фран­цузь­кої весни Read More »

Мітки: ,

Ходив на від­кри­т­тя фран­цузь­кої весни. На Софій­ській пло­щі було шоу шале­них дзво­на­рів. Я, прав­да, не думав, що стіль­ки наро­ду при­йде — ледь втов­пи­ли­ся. Поча­ток дій­ства видав­ся занад­то див­ним і без­глу­здим, але коли спра­ва дійшла до основ­но­го — до дзво­нів, то ста­ло …

Фран­цузь­ка весна в Киє­ві Read More »

Мітки: , , , , ,