Мітки: фото

Шостий рік поспіль. І, зві­сно, ялин­ка на Софій­ській пло­щі. Ще кіль­ка фото за поси­ла­н­ням.

Мітки: , ,

Хто ще не бачив захід осін­ньо­го сон­ця з мого бал­ко­ну, то ось.

Мітки:

Дійшли руки пере­бра­ти фото­гра­фії, і ось як це було.

Мітки: , , ,

Я рід­ко коли фоткаю, але якщо фоткаю, то фоткаю саме її. 17 фото­гра­фій.

Мітки: ,

Не мину­ло і двох міся­ців (а ні, мину­ло), і я пере­брав фото­гра­фії з бере­зне­вої вистав­ки котів.

Мітки: , , ,

Тра­ди­цій­ні фото­гра­фії після­но­во­рі­чно­го Май­да­ну Неза­ле­жно­сті.

Мітки: , , ,

Зві­сно, я не забув зро­би­ти тра­ди­цій­ну фотку. А ще є фотка ялин­ки на Софій­ській пло­щі. Оби­дві фотки висять в аль­бо­мі гале­реї.

Мітки: , , , ,

У субо­ту мав честь від­ві­да­ти тра­ди­цій­ну щорі­чну вистав­ку репор­та­жної фото­гра­фії, яку орга­ні­зо­вує газе­та «День». Фото­гра­фії, як і зав­жди, на висо­ті, і, зві­сно, цьо­го­рі­чна пере­ва­жна тема­ти­ка оче­ви­дна, але дуже пора­ду­ва­ло те, що нею на вистав­ці не обме­жи­ли­ся. Зно­ву ж таки тра­ди­цій­но зали­шив від­гук …

Вистав­ка репор­та­жно­го фото Read More »

Мітки: ,

Учо­ра ходив на Май­дан Неза­ле­жно­сті диви­ти­ся, що там зро­би­ли. Пока­зую фото­гра­фії.

Мітки: , ,

Виклав весня­ні фото­гра­фії з бота­ні­чно­го саду ім. Гри­шка. Оце тіль­ки дійшли руки. Зали­ши­ло­ся розі­бра­ти­ся, чому лайт­бокс у фото­га­ле­реї від­ва­лив­ся.

Мітки: ,