Мітки: фотки

Це фотки, які зро­бив Макс Пти­ця на 22 вере­сня, День сели­ща, в пар­ку Нових Сан­жар.

Мітки:

Мітки: ,

Як і обі­цяв, вла­сне. Ось.

Соб­сно, видно, без комен­та­рів :).

Я шама­ню над вогни­щем. Да-а-а‑а, а ви дума­ли %)?

І ще одна важли­ва деталь­ка — пишу я явно не зі сво­го ком­па. З чийо­го б ви дума­ли?

P.S. Дістав сьо­го­дні аль­бом Хари­змы "II". Вже і про­слу­хав — слів нема, все кла­сно.

Мітки: , ,

Викла­даю дві фотки з пікні­ка. Пер­ша: авто­порт­рет Іри­шки. На задньо­му пла­ні може­те бачи­ти мене — я роз­па­люю вогни­ще.

Дру­га: ана­ло­гі­чний авто­порт­рет, тіль­ки я в цей час уму­дрив­ся пити пиво :).

Там ще дві фотки заду­ма­но викла­сти, але я їх на сер­вак поки не залив. Може, зав­тра…

Дочи­тав Сол­же­ні­ци­на "В кру­ге пер­вом". Читаю Стру­га­цьких "Дья­вол сре­ди людей"

Іри­шка, до речі, вже нор­маль­но себе почу­ває. Біга­ли сьо­го­дні, випи­су­ва­ли­ся, я зняв­ся з облі­ку у військ­ко­ма­ті, отри­ма­ли пла­ті­жні кар­то­чки в бан­ку. Намо­ри­ли­ся. Плюс до того жар­ко.

Мітки: , , ,

На про­ха­н­ня тру­дя­щих викла­даю фотку, де я і Іру­ня (це на випу­скний було).

Мітки: , ,