Мітки: фотки

Фаза 0.40–0.45, фото­гра­фу­ва­н­ня через чер­во­ний затем­ня­ю­чий сві­тло­фільтр, фото­апа­рат цифро­вий, збіль­ше­н­ня 4х.

Мітки: ,

Поно­вив гале­рею — виклав фотки з Яре­сьок. Зав­тра, якщо все буде добре, таки діста­ну­ся до місця роз­ко­пок.

Мітки:

Поно­вив гале­рею. Сті­пу­хи не буде.

Мітки: ,

Тро­хи поно­вив гале­рею. Тре­ба ще поски­да­ти нових фоток з КПК і викла­сти…

Мітки:

Поно­вив гале­рею, виклав деякі дуу­у­же ціка­ві фотки в роз­ді­лі "Вони". Також помі­стив Іри­ну фотку з "Які­то­рії". Ско­ро їду назад в Київ. Пху.

Мітки:

Фото­ре­пор­таж з кон­фе­рен­ції по Пер­лу ТУТ.

Мітки: ,

Фотки з ліну­ксов­ки тут. Пароль: linuxforum.org.ua

Мітки: , ,

Додав у гале­рею Іри­ні фото­гра­фії Сан­жар.

Мітки:

Викла­даю лінк на пов­ну коле­кцію фоток з кон­фе­рен­ції по Ліну­ксу: тиця­ти сюди.

Мітки: , ,

Вчо­ра від­ві­дав кон­фе­рен­цію по Ліну­ксу. Засві­тив­ся навіть на двох фотках: Фото 1 Це я на стен­ді жур­на­лу Root@UA (спра­ва з ноут­бу­ком, якщо хто не зро­зу­мів :)). Демон­стру­вав свій Дебі­ан і Стрі­мОС. Злі­ва напра­во: дів­чи­на (іме­ні не знаю :)); m31 (Діма Спо­да­рець); теж не

Мітки: , ,
Top