Мітки: українська мова

Я про­сто зали­шу поси­ла­н­ня на деякий скрипт тут, а ниж­че подам резуль­тат його робо­ти на при­кла­ді одно­го відо­мо­го вір­ша Васи­ля Симо­нен­ка. Ty znaëš, şo ty — lŭdyna? Ty znaëš pro ce čy ni? Usmiška tvoӓ — ëdyna, Muka tvoӓ — ëdyna, …

Про лати­ни­за­цію Read More »

Мітки: ,