Мітки: трюки

Я б ніко­ли не поду­мав, що китай­ськи­ми пали­чка­ми можна копа­ти тран­шеї, але все ж…

Дано: роз­діл HFS+, на яко­му є ката­лог із кіль­ко­ма міль­йо­на­ми (чи мільяр­да­ми) фай­лів. Якщо зай­ти в цей ката­лог, OS X не дає навіть вико­на­ти в ньо­му ls. Коман­да find також мов­чить. rm ‑rf висить. Як бути?

Внє­за­пно.

mkdir empty_dir
rsync -av --delete empty_dir/ dir_with_billion_of_files/

Кру­то?

Мітки: ,