Мітки: терапевтичний рок

На поча­тку кожно­го року в мене зазви­чай буває музи­чне заго­стре­н­ня, і я захо­плю­ю­ся чер­го­вим хоро­шим гур­том.

Буду­чи мечтой Вру­бе­ля, обра­ща­лась пти­цей,
При­но­си­ла беду,
Буду­чи мечтой Гого­ля, ты в одних чере­ви­чках
Тан­це­ва­ла в аду.
Буду­чи мечтой Айва­зов­ско­го,
Ты взгля­дом своим топи­ла фло­ти­лии,
В песча­ные косы Азов­ско­го
Впле­та­ла мор­ские лилии.

Я настіль­ки неор­ди­нар­них текс­тів дав­но не бачив. Ну, бачив у Мухи, але то інший штиб. А тут таке.

Не потя­не­шь, не потя­не­шь меня,
Из таких, как я, боги дела­ют сваи,
Нас вго­ня­ют моло­том в плоть бытия,
И вме­сто кон­фет награ­жда­ют сло­ва­ми
За вре­дность!

А ще, зві­сно, скла­дно вкла­ду­є­ться в голо­ві, як такий силь­ний голос міг умі­сти­ти­ся в таку ком­па­ктну дів­чин­ку.

Не те, щоб я Ксе­нію не чув рані­ше. На ефі­рі Сво­го радіо вона вже з’являлася не раз, але от із тре­тьо­го разу мені таки дійшло, що я слу­хаю.

Насо­ло­джуй­те­ся.

Мітки: ,