Мітки: терапевтичний рок

На поча­тку кожно­го року в мене зазви­чай буває музи­чне заго­стре­н­ня, і я захо­плю­ю­ся чер­го­вим хоро­шим гур­том. Буду­чи мечтой Вру­бе­ля, обра­ща­лась пти­цей, При­но­си­ла беду, Буду­чи мечтой Гого­ля, ты в одних чере­ви­чках Тан­це­ва­ла в аду. Буду­чи мечтой Айва­зов­ско­го, Ты взгля­дом своим топи­ла фло­ти­лии, В песча­ные косы Азов­ско­го …

Музи­чне від­кри­т­тя року Read More »

Мітки: ,