Ну от, піді­брав щось більш-менш при­стой­не й уні­вер­саль­не (в мене на мобіл­ці також нор­маль­но вигля­дає). Зві­сно, дове­ло­ся допи­лю­ва­ти CSS, але то дрібниці.

З тегами:

Тре­ба щось при­ду­ма­ти з новою темою для сай­ту, щоб одно­ча­сно був мобіль­ний варі­ант, а то ста­рий костиль уже дав­но не онов­лю­вав­ся. Поки мобіль­ну вер­сію бло­гу вимкнув.

З тегами: