Мітки: твіттер

Ну, з пер­шим днем весни!

Хоча сніг ще лежить, але настрій під­ня­тий, тим біль­ше, що ско­ро додо­му.
P.S. Вчо­ра напи­сав клі­єнт для твіт­те­ра на жабі. Фун­кціо­на­лу ще мало, зате осно­ва­тєль­но розі­брав­ся з робо­тою в жабі через про­ксі.

Мітки: , ,

Зніс Спаз разом з Ейром, бо ця шту­ка одно­го момен­ту впа­ла і запу­ска­ти­ся пере­ста­ла. Замість того поста­вив в ФФ3 пла­гін Твіт­тер­Фокс і задо­во­ле­ний. Все рів­но в мене ФФ пра­цює 90% часу.

А тих, кого це сто­су­є­ться, зі свя­том.

Мітки: ,

Spaz рулить. Зру­чна про­га, хоча, як недо­лік, напи­са­на на Adobe AIR (бага­то пам’яті жере).

Мітки:

Були з Фаром і Про­же­ром в ПХ і КХ, пили квас і чай/каву/ще_якусь_шнягу, чита­ли дізасм АРМов­ських прог і, в резуль­та­ті, мене заса­ди­ли на твіт­тер.

Цей пост має там з’явитися.

Мітки: , ,