Мітки: тар’я

Це щось неймо­вір­не. Шарон і Тар’я разом заспі­ва­ли. Дві най­більш обо­жню­ва­ні мною метал-вока­ліс­тки.

Мітки: , , ,

Софія, Бол­га­рія, 30 бере­зня 2013-го року.

Мітки:

От про кого, а про улю­бле­ну гру­пу я не можу не напи­са­ти.

1 жов­тня вони роз­про­ща­ли­ся з Ань­кою Оль­зон. Я про це дізнав­ся на ЛОРі в темі про скла­да­н­ня пов­но­ва­жень одним із моде­ра­то­рів. Тре­ба мен­ше чита­ти ЛОР… але я не про те. Так може бути, що Ань­ка їх допе­кла, але я сла­бо вірю в те, що дві спів­а­чки можуть піти з коле­кти­ву про­сто так. Ей, Туо­мас, Мар­ко, Емп­пу і Юкка, з вами щось не так.

Ну, зві­сно, я від само­го поча­тку не любив попсо­вий голос Анетт.

Аж тут у Най­твіш при­йшла Флор Янсен. На жаль, на юту­бі ще немає які­сних запи­сів її голо­су з Най­тві­шом, але навіть через реві­н­ня фана­тів можна розі­бра­ти, що вона — бом­ба. Це не Тар’я, так, але це опер­ний, блін, опер­ний голос, який про­сто взяв і чудо­во впи­сав­ся у ста­рі пісні. До речі, ті пісні, які писа­ні вже під час робо­ти з Ань­кою, до Флор пасу­ють мен­ше. А от ста­рі — як там і була.

Спо­ді­ва­ю­ся, Флор зали­ши­ться в Най­тві­ші. А Туо­мас почне писа­ти такі ж яскра­ві пісні, які він писав для Тар’ї.

Мітки: , , , ,