Мітки: сільпо

Ну і тра­ди­цій­ні сіль­по­шні няше­чки. У дійо­вих осо­бах: «Сапе­ра­ві», я, сим­па­ти­чна касир­ша. — Можна ваш паспорт? — Паспорт не можна, можна пра­ва. — О, водій­ські. Давай­те. Про­хо­дить кіль­ка секунд. — О_О Ви зов­сім не вигля­да­є­те… — Я знаю :). — Це, мабуть, добре? …

Касир­ші — 2 Read More »

Мітки: