Мітки: спека

Від­був своє вдо­ма, тепер, за дві годи­ни, їха­ти­му на поїзд. Читав фан­та­сти­ку і Олій­ни­ка. Писав СРМ, Стрі­мОС і один вірш. Бага­то стрі­ляв з пнев­ма­ти­ки. Бачив­ся з одно­кла­сни­ка­ми. Вже над­то жар­ко аби вчи­ти­ся. Скіль­ки ж можна. P. S. Вийшло 2.6.30, я пру­ся з роз­ро­бни­ків: на голов­но­му сай­ті ніц …

Back to Kyiv Read More »

Мітки: , , ,

Наре­шті жар­ко. Щой­но при­йшов із гульок, бачи­ли­ся з паном Михаль­чу­ком (одно­кла­сник), були і на Кон­тра­кто­вій, хава­ли піцу, потім на Хре­ща­ти­ку про­гу­ля­ли­ся, і на Май­да­ні (там до сих пір пала­тки, їм не набри­дло?). Купив собі зна­чка у вигля­ді укра­їн­сько­го пра­по­ра. Тепер гор­жу­ся.

Мітки: , ,

Купив нові оку­ля­ри. Виби­рав з Ірою, тоб­то, факти­чно, вибра­ла вона, то тепе­ра я модний, та і очам лег­ше на слі­пу­чо­му Сон­ці. А воно пече. Сьо­го­дні ледь не зжа­рив­ся, так сили заби­рає, що і ходи­ти важ­ко стає. Диви­на. Поно­вив на всіх сай­тах движ­ки, типу секур­ність …

Літо, спе­ка і оку­ля­ри Read More »

Мітки: , ,

Під кінець літа при­жа­ри­ло і не від­пу­скає уже який день… Іри­шка чимось отра­ви­ла­ся :(. Сьо­го­дні блі­да, немі­чна, і вза­га­лі… А після­обід поїха­ла в Яре­ськи. Зав­тра­шньо­го дня при­їде. Виклик так і не при­йшов.

Мітки: ,

Ми вчо­ра таки вигра­ли з рахун­ком 9:1, але чесно кажу­чи, наші гра­ли хрі­но­во, якби реа­лі­зу­ва­ти всі момен­ти, то було б 15:1. А то і 20. Зно­ву жа-а-а-а-арко. Скіль­ки можна?

Мітки: ,

Нічо так поси­ді­ли в Колі. Навіть дуже так нічо­го. Зно­ву сьо­го­дні жар­ко! Скіль­ки можна? На кого Сон­це таке зле, що гото­ве спа­ли­ти к чор­там соба­чим все живе? Чи не на мене нена­ро­ком? А я в домі­ку :-P. Напи­сав про­гу для обчи­сле­н­ня кіль­ко­сті про­стих мно­жни­ків …

Діти of Bodom Read More »

Мітки: , ,

Немо­жли­во вийти надвір. Пече так, як зда­є­ться не пекло ніко­ли, ну хіба що в Кар­па­тах того року, як я їздив на роз­ко­пки. Трин­дець. Зно­ву дово­ди­ться сиді­ти цілий день у хаті. Про­сто немо­жли­во. А ще я ходжу в шко­лу і сиджу в кла­сах у самий роз­пал аццько­го пекла. Вла­сне, зно­ву …

Все та ж жара Read More »

Мітки: ,

Зате ми вигра­ли зма­га­н­ня. І їде­мо в Пол­та­ву на обла­сні в субо­ту. Зараз буду роз­по­чи­на­ти пере­но­си­ти ще один сайт.

Мітки: , ,

Помо­є­му, кара­ван DNS дійшов і до Укра­ї­ни. Я спо­сте­рі­гав ціка­ве яви­ще — з‑за кор­до­ну цей сайт був досту­пний, а із Укра­ї­ни — ні. Зараз, таке як, всьо в поряд­кє. При­йшов наре­шті Linux Mint miniKDE. Зачо­тна шту­ка. Жар­ко. В прин­ци­пі, я не знаю, що ж чекає на нас …

Enigma — Track 10 :))) Read More »

Мітки: , ,

Зло: схо­же, я таки тро­хи при­хво­рав — гор­ло; інет сьо­го­дні цілий день видє­лу­є­ться; на інший сай­тах намер­тво пере­ста­ло пра­цю­ва­ти моде­ру­ва­н­ня комен­та­рів; надво­рі жар­ко… ні… там ПЕКЛО!; і вза­га­лі… :). Нади­бав сайт, де можна ска­ча­ти музи­ку з теле­пе­ре­да­чі "Что? Где? Когда?" Дві mp3-хи …

Return to Innocence Read More »

Мітки: , , ,