Мітки: скрипти

Оскіль­ки кля­тий Оракл пола­мав гіл­ку 4.3, при­чо­му так, що кори­сту­ва­ти­ся нею тепер зов­сім ніяк (пишуть, зві­сно, що в 4.3.4 про­бле­ми з вір­ту­а­лі­за­ці­єю на ядрах PREEMPT виправ­ле­но, але вже пізно), тому я вирі­шив для себе кори­сту­ва­ти­ся гото­вим ріше­н­ням у вигля­ді QEMU.

Мітки: , , , , , ,

Я тут готую нову фото­га­ле­рею, то на фотки дово­ди­ться натрав­лю­ва­ти оцей скрипт перед їх виван­та­же­н­ням для змі­не­н­ня роз­мі­рів і про­став­ле­н­ня копі­рай­тів. Для при­швид­ше­н­ня цьо­го про­це­су (оскіль­ки в мого ЦП таки ж 2 ядра) був задум якось це діло роз­па­ра­ле­ли­ти, і я поки не зна­йшов …

Пара­ле­лі­за­ція Read More »

Мітки: , , ,

При­ду­мую скрипт для авто­ма­ти­чної оброб­ки фоток: змі­не­н­ня роз­мі­ру й зафі­га­чу­ва­н­ня копі­рай­та. Поки наду­мав ота­ке: #!/usr/bin/env bash   for i in *.JPG do # resize image convert ‑resize 1280 $i _$i   # get image dimensions dimensions=`identify "_$i" | awk '{print($3)}'` dim_x=`echo …

Копі­рай­ти Read More »

Мітки: , , ,

Так ми чека­є­мо на фай­ли: 1 2 3 4 #!/bin/bash sudo hciconfig hci0 piscan sdptool add –channel=10 OPUSH obexftpd ‑b ‑v#!/bin/bash sudo hciconfig hci0 piscan sdptool add –channel=10 OPUSH obexftpd ‑b ‑v А так ми їх від­прав­ля­є­мо: 1 2 3 …

bluetooth+console==love Read More »

Мітки: , ,