Мітки: свята

Сьо­го­дні 256‑й день в році — День про­гра­мі­ста. З чим я всіх колег і вітаю.

Мітки: ,

Комен­та­рі тре­ба? Ухнем. Вип’єм. Пора­ду­єм­ся. Ура­а­а­а­аа!

Мітки: , ,

Зі свя­том!

Мітки:

Два дні з Ірою від­по­чи­ва­ли у неї в селі — в Яре­ськах. Також там же свя­тку­ва­ли Іва­на Купа­ла, при­чо­му дві­чі — як в самих Яре­ськах, так і в Гого­ле­во. Фото­звіт потім тро­хи додам, тре­ба фотки забра­ти. Ска­жу так — спо­до­ба­ло­ся. Тіль­ки висна­жли­во, бо бага­то мота­ли­ся. Після­зав­тра …

Яре­ськи Read More »

Мітки: ,

Пам'ятаю, в цей день в шко­лі нам учи­тель мате­ма­ти­ки роз­ка­зу­вав, як було тоді, в 61-му… А ми, діти, слу­ха­ли і раді­ли. Сьо­го­дні ж в уні­ве­рі ніхто ані сло­вом не зга­дав, а в аські люди навіть не пам'ятають про це свя­то. Абі­дна, да. Лише на Май­да­ні тан­цю­ва­ли тєлє­пу­зі­ки …

День космо­нав­ти­ки Read More »

Мітки:

Ноут тепер веде себе непе­ре­дба­чу­ва­но. Може в будь-яку секун­ду виру­би­ти­ся і біль­ше не вру­би­ти­ся. Або вру­би­ти­ся. Один сер­ві­сник вже від­мо­вив­ся справ­ля­ти. Кажуть, що хз. Буду шука­ти далі. А тим часом сьо­го­дні свя­то — з Ірою разом 9 міся­ців. Сиді­ли в кафе­шкі. ВІТАААААЮ, Іру­ськаа!

Мітки: , ,

Поза­вчо­ра були в Ітлі­ни в гостях зно­ву. Поси­ді­ли гар­нень­ко, попи­я­чи­ли :), фоток, прав­да, немає. Але то таке. А сьо­го­дні… у нас з Ірою свя­то. Малень­ке таке свя­то істо­рі­єю у 8 міся­ців. Іра­а­а­а­аа!!! Вітаю! Люблю-захо­­плю­­ю­­ся-покло­­ня­­ю­­ся!!!

Мітки: ,

Всіх вітаю з цим дуже-дуже вели­ким свя­том!!! Іру­ська­а­а­а­а­аа! Я тебе люблю!!!

Мітки:

Саме так. Сту­кну­ло мені в голо­ву зро­би­ти свій блог, але не того типу, що лише там вір­ші чи про­за, а реаль­ні, пото­чні дум­ки аби викла­сти. А сво­бо­да осо­би­сто­сті дося­га­є­ться лише в досту­пно­сті інфор­ма­ції, і не лише одно­сто­рон­ньої, а в оби­два боки: читач — автор. Думаю, почну. …

Сво­бо­да в досту­пно­сті Read More »

Мітки: , ,