Мітки: свята

З Днем космо­нав­ти­ки все люд­ство, а Олен­ку Каль­ни­цьку ще й з Днем наро­дже­н­ня!

Мітки: ,

Сьо­го­дні День Свя­то­го Патрі­ка, націо­наль­не свя­то всіх ліну­ксо­ї­дів, з чим я всіх і вітаю.

Ура!

Мітки: , ,

У цей день, 56 років тому, наро­ди­ла­ся вида­тна люди­на суча­сно­сті Річард Мет­тью Столл­ман, з чим я його, всю спіль­но­ту віль­но­го ПЗ і себе вітаю.

УРА!

Мітки: , ,

А він сьо­го­дні спо­га­нив­ся під саме німа­гу через батьків, спо­га­ди і про­сто тупий день.

Добре, що хоч поба­чив­ся з Ната­шкою, Ань­кою і Дашкою – оце справ­жній пода­ру­нок хоч і не на моє свя­то.

До речі, тих, хто заслу­го­вує – зі свя­том.

Мітки: ,

Зніс Спаз разом з Ейром, бо ця шту­ка одно­го момен­ту впа­ла і запу­ска­ти­ся пере­ста­ла. Замість того поста­вив в ФФ3 пла­гін Твіт­тер­Фокс і задо­во­ле­ний. Все рів­но в мене ФФ пра­цює 90% часу.

А тих, кого це сто­су­є­ться, зі свя­том.

Мітки: ,

Рів­но стіль­ки про­йшло з поча­тку Юні­ксо­во­го часу – з 1.01.1970 р. Наста­ла нова епо­ха, і ми її свід­ки.

Вітаю!

Мітки: ,

З Днем сту­ден­та!!!

P. S. На замі­тку про баг зі ска­лін­гом дру­го­го ядра про­ца після s2ram: тиць.

Мітки: , ,

Вла­сне, зі свя­том! При­кро через те, що, як і зав­жди, резуль­та­та­ми рево­лю­ції ско­ри­ста­ли­ся негі­дни­ки…

Ходи­ли з Ірою зно­ву до при­ро­дни­чо­го музею. На цей раз у зоо­ло­гі­чний від­діл. На біль­ше нас не виста­чи­ло, хоча і спо­до­ба­ло­ся.

Лишив­ся ще архе­о­ло­гі­чний, який на ремон­ті, та бота­ні­чний.

Мітки: , ,

Нови­на на ЛОРі.

Вчо­ра був у шко­лі, там, як зав­жди, кла­сно, тіль­ки все біль­ше і біль­ше незна­йо­мих дітей. Ната­ля Гри­го­рів­на взя­ла собі чудний клас, дітки – толк буде, та і на нас чимось схо­жі. Пообі­цяв Аллі Ана­то­лі­їв­ні, як вийде збір­ка, пере­да­ти екзем­пляр в шко­лу (аби ж тіль­ки вийшла…).

Їм каву­на.

Мітки: , ,

Сьо­го­дні мої коха­ні Нові Сан­жа­ри свя­тку­ють День сели­ща (і День визво­ле­н­ня від фаши­стів).

Зі свя­том!

Жаль, але я пер­ший раз за остан­ні роки зустрі­чаю цей день не в Сан­жа­рах. Кажуть, кон­церт був, Пав­ло Зібров при­їжджав.

Мітки: ,