Мітки: рішення

З цьо­го момен­ту при­пи­няю пошук дів­чи­ни, і почи­наю ста­ви­ти­ся до них (дів­чат) ске­пти­чно і ней­траль­но. Тій, кому вда­сться роз­то­пи­ти цей лід, дове­де­ться від­чу­ти силь­ний потік пози­тив­них емо­цій; при­пи­няю сам писа­ти без нагаль­ної потре­би будь-кому в аську/жаббер; при­пи­няю нав’язувати для оцін­ки свою твор­чість; від­клю­чаю …

Ріше­н­ня Read More »

Мітки: , ,