Мітки: роздуми

Поки я тут сиджу і гублю­ся в здо­гад­ках як потра­пи­ти додо­му, деякі пер­со­ни зва­лю­ють посе­ред тижня. Пита­н­ня таким боком: як їх за даних умов можуть чомусь нор­маль­но навчи­ти?

Мітки: ,

Саме в цей день, рік тому, в цьо­му сві­ті з'явилася ще одна пара зако­ха­них. Іра і я. Рік. Один рік. Пер­ший рік. Яким він був? А різним. Як це і має бути, остан­ній рік жит­тя люди­ни в моє­му віці — рік най­біль­ших змін. І той тихий, …

1 рік Read More »

Мітки: ,

Я вро­ді тут зав­жди пишу прав­ду. Сесія про­хо­дить ужа­сно. І не про­сто так ужа­сно, я б ска­зав, через задній про­хід. "Пора­ду­ва­ла" інфор­ма­ти­ка — замість обі­ця­них "А" отри­мав авто­ма­том "Бе", ТЕЦ зда­ний на "Д" (і сла­ва Патрі­ку, бо доля тих, хто його ніяк …

На чисто­ту Read More »

Мітки: ,

Коро­че, писав він тро­хи не так, але з усіх його тво­рів, що він мені пере­дав, я вибрав дуже піхо­дя­щу цита­ту: "Кни­ги не зго­ра­ють. Вони горять, тлі­ють, їхній попіл від­го­нить жаром. Та вони не горять, адже справ­жні кни­ги пишу­ться не на папе­рі, а в …

Від­гук Коли­бен­ка Read More »

Мітки: ,