Мітки: розваги

Внє­за­пно, мене витя­гну­ли на збо­ри люби­те­лів насто­лок у ПХ на Кон­тра­кто­вій. Точні­ше, внє­за­пно не те, що витя­гли, а те, що це мені, вре­шті-решт, спо­до­ба­ло­ся. Пер­ший досвід насто­лок у вигля­ді «Ман­чкі­на» десь рік тому мене геть зов­сім не вра­зив, але тут мене поса­ди­ли за «Ево­лю­цію», і все, начеб­то, вийшло. При­найм­ні, тут я хоча б зро­зу­мів пра­ви­ла :).

Якщо пан мати­ме час і натхне­н­ня, точні­ше, якщо натхне­н­ня мене зно­ву змо­же пове­сти із собою, спро­бую ще раз.

Мітки: , ,