Мітки: ракети

Маск зно­ву зміг зро­би­ти те, що до ньо­го ніхто ніко­ли не робив, закрі­пив­ши свій попе­ре­дній успіх. Пер­ша сту­пінь раке­ти Falcon 9 успі­шно сіла на мор­ську пла­тфор­му. Кора­бель Dragon також успі­шно виве­ли на потрі­бну орбі­ту, але ейфо­рія від посад­ки затьма­рює це. Я …

Є посад­ка! Read More »

Мітки: , , ,

Це так кру­то, що я про­сто не можу.

Мітки: , ,

Я ува­жно слід­кую за тим, що роби­ться зараз у галу­зі раке­то­бу­ду­ва­н­ня, і ота­кі от відео мене дуже силь­но нади­ха­ють: Спо­ді­ва­ю­ся, ця шту­ка вико­ри­сто­ву­ва­ти­ме­ться в реаль­них польо­тах дуже ско­ро. Якщо хтось не знав про SpaceX, реко­мен­дую під­пи­са­ти­ся на їх канал.

Мітки: , ,