Мітки: пхп

Почну з MiniGal Nano. Цей патч додає: укра­їн­ську лока­лі­за­цію; під­трим­ку опи­сів аль­бо­мів (у фай­лі description.txt); під­трим­ку місця зйом­ки аль­бо­му (у фай­лі geolocation.txt); інте­гра­цію із систе­мою комен­ту­ва­н­ня Disqus (тіль­ки в одно­му шабло­ні mano, іден­ти­фі­ка­тор потрі­бно замі­ню­ва­ти на свій); інте­гра­цію з Google Analytics (також тіль­ки …

Патчі на MiniGal Nano і WordPress Read More »

Мітки: , ,

…і нічо­го роби­ти. Вчо­ра за про­ха­н­ням Фара напи­сав шту­ку на ПХП, аби раху­ва­ла кіль­кість поро­дже­них екзем­пля­рів ПХП на сер­ва­ку у вигля­ді гра­фі­ка. Типу, ілю­струє актив­ність того чи іншо­го сай­та. Навіть хочу додо­му. Чим ближ­че до 4‑го, тим біль­ше хочу. Тре­ба змі­ни­ти …

Якось ску­чно… Read More »

Мітки: ,