Апроксимаційний вираз для визначення ймовірності бітової помилки в каналі з АБГШ за використання КАМ-16 виглядає так:

$$p=0,2862 \cdot e^{{-}0,3561 \cdot h^2} + 0,1649 \cdot e^{{-}0,03586 \cdot h^2}$$

Точність не ого, навіть на графіку помітне розходження, але на відрізку до 50 разів довірча ймовірність 95%.