Мітки: постнаука

Я не пере­стаю захо­плю­ва­ти­ся тим, чим займа­є­ться про­ект ПостНа­у­ка (а ще я їм доней­тив, але то таке 🙂), і сьо­го­дні про­сто зали­шаю тут відео про оці­ню­ва­н­ня ста­ло­го роз­ви­тку люд­ства. У магі­стра­ту­рі нам чита­ли окре­мий пре­дмет про це, і я ледь не єди­на люди­на, …

ПостНа­у­ка Read More »

Мітки:

Зно­ву попі­а­рю ПостНа­у­ку.

Мітки: