Мітки: подорожі

Дав­но нічо­го не писав, тому хай поки що будуть про­сто фото­гра­фії вечір­ньо­го Вро­цла­ва.

Риби в Гідро­по­лі­сі:

Гар­ний при­клад того, що можна зро­би­ти, маю­чи купу про­е­кто­рів.

Там же, зал для демон­стра­ції філь­му про воду на нашій пла­не­ті:

Ну і вид на вечір­нє місто з висо­ти 49-го повер­ху:

При­віт типо­во­му будів­ни­цтву:

Усе добре, тіль­ки не дуже зру­чно доби­ра­ти­ся — тре­ба роби­ти кіль­ка пере­са­док, що займає годин сім.

Мітки: , , ,

Кіль­ка фото­гра­фій і комен­та­рів із поїзд­ки Бава­рі­єю і land Salzburg'ом із 7‑го по 12-те гру­дня.
Read More »

Мітки: , , ,

І вчо­ра­шній Відень. Замо­вив флі­кс­бус заде­ше­во, поди­вив­ся пів­ден­но-захі­дні окра­ї­ни, Бель­ве­дер і різдвя­ні ярмар­ки.
Read More »

Мітки: , ,

Учо­ра­шньої Пра­ги всім. Я їздив диви­ти­ся окра­ї­ни, а точні­ше, район Сто­дул­ки, але там у таку пору фото­гра­фу­ва­ти нема чого, хоча парк із озер­ця­ми сим­па­ти­чний. Нато­мість, заїхав на Више­град, де ще не був, і пофо­то­гра­фу­вав по пери­ме­тру.
Read More »

Мітки: , ,


Read More »

Мітки: , ,


Read More »

Мітки: , ,

(Коро­лів­ський палац)

Read More »

Мітки: , ,


Read More »

Мітки: , , ,

Відео чер­ги до Празь­ко­го Гра­ду. Читав десь у нови­нах, що в сере­дньо­му час очі­ку­ва­н­ня — 17 хв, а на вхо­ді — мета­ло­шу­ка­чі.

Ну і Влта­ва, зві­сно, з міні-водо­спа­дом:

Мітки: , ,

У п’ятницю на зем­лі Боге­мії при­йшло від­но­сне тепло, і я наре­шті поїхав у Пра­гу.
Read More »

Мітки: , ,