Мітки: подарунки

На вчо­ра­шній День наро­дже­н­ня ком­па­нії отри­мав від тех­ди­ре­кто­ра ота­ку шту­ку: Дар­ма що назва ком­па­нії напи­са­на з помил­кою, зате я мега­а­дмін =).

Мітки: , ,

Тра­пив­ся такий момент, що ми всі разом були в кім­на­ті, то хло­пці, вияв­ля­є­ться, купи­ли пода­ру­нок :). Обжим­ки (клі­пса­тор, крем­пер і т. п., нази­вай­те як хоче­те), але тру-адмі­­ну без них ніку­ди. Дякую!

Мітки: ,

Хе-хе. Опро­бу­ва­на вже 5+1‑тилезова бри­тва заре­ко­мен­ду­ва­ла себе від­ра­зу з кра­щої сто­ро­ни. Начи­сто. Дякую, Ірин­ко. Пиво (2*0.473 л) + бокаль­чик (0.4 л) також успі­шно опро­бу­ва­ні. Дякую одно­гру­пни­кам. Адмін­ська шка­тул­ка з поба­жа­н­ня­ми, адмін­ська губна гар­монь (бубен вже не в моді) і юві­лей­ний (зві­сно, адмін­ський) мар­кер також …

Пода­рун­ки Read More »

Мітки: ,

Збу­ла­ся. Іра купи­ла мені тер­мо­круж­ку. Фотка раз і фотка два.

Мітки: