Мітки: погода

Сьо­го­дні на робо­ті після­обід на сер­ве­ри почав дути новень­кий кон­ди­ціо­нер.

hddtemp_smartctl

Мітки: , , ,

Обза­вів­ся сьо­го­дні модня­ви­ми джин­са­ми COLIN'S із буті­ко­вої гале­реї. Ліка­рю, це ж вилі­ков­но?.. Але я не про те. Джин­си на два роз­мі­ри мен­ші за попе­ре­дні. Спо­ді­ва­ю­ся, їх виста­чить нена­дов­го, а потім дове­де­ться купу­ва­ти ще мен­ші. Зао­дно при­ди­вив­ся собі кур­то­чку на весну, може, також куплю.

Їздив до Ані.

Якось похо­ло­да­ло. Цілий день не можу зігрі­ти­ся, хоча на вули­ці сьо­го­дні так же, як і вчо­ра. Брр, і це нази­ва­є­ться весна?

Мітки: , ,

Див­но зсу­нув­ся час. Душно, Сон­це пече вогнем, вітер жаром обдає з вікна, а на кален­да­рі лиш… 53-тє трав­ня 2009-го року. Весня затя­гну­ла­ся.

Ціка­во, чи буде чер­вень? Чи одра­зу липень?

Мітки:

Вчо­ра­шній день закін­чив­ся сьо­го­дні о п’ятій ран­ку, коли була доро­бле­на (спо­ді­ва­ю­ся, вір­но) лаба по електрозв’язку. Пари, через той же самий електрозв’язок, скін­чи­ли­ся десь так під 21:00. Я люблю свій інсти­тут…

Вчо­ра таки ж поча­ли­ся якісь див­ні змі­ни в пого­ді. Дув (і зараз дує) силь­ний вітер, дів­ча­та пищать, що їх зно­сить. З вечо­ра захо­ди­ло таке, наче мав би бути все­лен­ський арма­ге­дон, але обі­йшло­ся неве­ли­ким дощем. Жаль.

Вже сьо­го­дні лабу поклав на пере­вір­ку (повер­не — буде пло­хо) і поїхав на Хре­ща­тик, поїсти гаря­чень­ко­го. Вже повер­та­ю­чись назад, почув з Май­да­ну голо­си і повер­нув туди. Зві­сно, басту­ють. Цьо­го разу газо­ви­ки. «Геть усіх» як і не було, тіль­ки купа людей в різно­ко­льо­ро­вих жиле­тках з погро­за­ми піке­ту­ва­ти Кабмін. Хай ідуть, я з ними йти був наду­мав, але пере­ду­мав.

Зараз, можли­во, спа­ти­му.

P.S. Кур­сач, як це не див­но, здав на 5 :).

Мітки: , , ,