Мітки: плани

Трав­не­ві мину­ли, я навіть тро­хи від­по­чив, а бло­гу тим часом сту­кну­ло аж 6 років. Робо­та кипить, і кипі­ти не пере­ста­ва­ла. Спра­ви з диплом­ною робо­тою пішли на спад — май­же 120 сто­рі­нок текс­ту з весе­ли­ми кар­тин­ка­ми потрі­бно допов­ни­ти шістьма пла­ка­та­ми, а потім і на захист можна йти. Про­грам­ка, яку …

*** Read More »

Мітки: ,

Наре­шті. Я так цьо­го чекав :). Мене пере­се­ли­ли в іншу кім­на­ту, тепер я живу ще з трьо­ма нор­маль­ни­ми хло­пця­ми. Тут зати­шно, чисто і спо­кій­но, нема шуму, нор­маль­ний стіл і (о, Свя­тий Патрік!!!) у мене є свій сті­лець. Номер кім­на­ти — 220, гур­то­жи­ток той самий. Це вже дру­гий …

Нова кім­на­та Read More »

Мітки: , ,

Зав­тра Іра їде додо­му. Щастить же людям, недав­но тіль­ки при­їха­ла… Сьо­го­дні своє­рі­дно роз­би­ра­ли­ся один в одно­му, тро­хи посер­ди­ли­ся, а все через те, що я не сприйняв жарт, і через трин­дли­ву бабуль­ку в метро під боком. Але все нор­маль­но, не пере­жи­вай­те :). Вдо­ма забув ножи­ка сво­го. …

Про жит­тя Read More »

Мітки: , ,